advertica-default-slider-image

Asansör ve Enerji

Home  >>  Asansör ve Enerji

Guras_Asansor.Enerji2010 lu yılların başlarında itibaren asansör sektörü yeni teknolojiler ile birlikte endüstriyel asansör tasarımları ve markalaşma çabaları sonucunda hedef çok daha az enerji harcayarak çalışan asansör sistemlerine rotayı çevirmiş durumda. Enerji tasarrufu sağlayan ve minimum enerji harcayan doğa ile dost asansörler üretmek asansör firmaları için temel bir hedef halini aldı. Enerji kullanımının ülke ekonomisine olan etkisi düşünülürse, ulusal olarak enerji kullanımının ne kadar önemli bir unsur olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Enerji kaynakları ve binalarda bulunan asansör çeşitlerinin enerji kullanımı makro bir hesap ile dengelemek istediğimiz zaman eskimiş asansör sistemlerinin ülke genelinde fazla enerji sarfiyatına neden olduğunu ve kaynakların israf edildiğini istatistiki veriler ile bizlere doğrulamaktadır. Enerjiyi verimli bir şekilde kullanabilen inşaat malzemelerinden ve alandan tasarruf eden güncel asansörler enerji maliyetlerini azaltarak aynı zamanda yüksek bir performansa sahip olabiliyor. Yeni nesil asansör çok daha kısa zamanda kurulum, montaj edilebiliyor. Yeni asansör teknolojileri, asansörlerde enerji tasarrufu, hız kontrolü ve güvenlik kriterlerinin insan asansörleri, yük asansörlerinde tam uygulanmasına imkan tanımaktadır. Asansör geliştirmesi, asansör revize edilmesi, asansör modernizasyonu aynı zamanda asansör bakım ve servis maliyetlerini de önemli ölçüde azaltmaktadır.